Nieuwsarchief

Blader hiernaast door het archief van alle MatConnect-nieuwsitems.

woensdag 23 januari 2019 1 januari 2019 : de belangrijkste evoluties voor lokale besturen op een rijtje
1 januari 2019 : de belangrijkste evoluties voor lokale besturen op een rijtje Het is al enige tijd geleden dat er een scharniermoment met een gelijkaardige impact voor lokale besturen te noteren viel. Niet enkel het Decreet lokaal bestuur treedt (grotendeels) in werking maar ook op andere vlakken beweegt het. Onze redactie zette voor u hieronder de belangrijkste wijziginge... Lees meer
zondag 13 januari 2019 Bloemlezing actualiteiten 1 januari 2019
Bloemlezing actualiteiten 1 januari 2019 Met de talrijke evoluties die op 1 januari 2019 van kracht werden, maakten we voor u een bloemlezing van enkele artikelen op ons kennisplatform:   Het Decreet lokaal bestuur en tucht vanaf 1 januari 2019 Het Decreet lokaal bestuur: de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten in gemeenten... Lees meer
zaterdag 12 januari 2019 Snelgids gemeentelijke werking - editie 2019
Snelgids gemeentelijke werking - editie 2019 Het Decreet lokaal bestuur zet de lijnen uit voor de werking van de lokale besturen en bepaalt met ingang van 1 januari 2019 de specifieke bevoegdheden voor de politieke en ambtelijke organisatie.  De Snelgids gemeentelijke werking vat de essentie van het decreet voor u samen. Daarbij komen... Lees meer
donderdag 10 januari 2019 De inwerkingtreding van het Decreet lokaal bestuur
De inwerkingtreding van het Decreet lokaal bestuur Het Decreet Lokaal Bestuur treedt gefaseerd in werking. Op 1 januari 2019 worden nagenoeg alle belangrijke bepalingen van kracht. Voor de inwerkingtreding van een aantal bepalingen is het evenwel nog wachten tot 1 januari 2020, waarbij vooral de bepalingen omtrent BBC 2020 moeten aangestipt word... Lees meer
donderdag 10 januari 2019 Samenvoeging van Vlaamse gemeenten: van 308 naar 300
Samenvoeging van Vlaamse gemeenten: van 308 naar 300 We hebben er enkele decennia op moeten wachten maar op 1 januari 2019 werden enkele Vlaamse gemeenten samengevoegd zodat er niet langer 308 gemeenten zullen zijn maar op de kop 300, en dat dankzij 6 samenvoegingen van 2 naar 1 bestuur en één van 3 naar 1. Bron: lokaalbestuur.vlaa... Lees meer
donderdag 10 januari 2019 Beleids- en beheerscyclus 2020
Beleids- en beheerscyclus 2020 Ook het BBC 2020-verhaal gaat zijn eerste belangrijke fase in. De bepalingen die gekoppeld zijn aan het boekjaar treden in werking op 1 januari 2020. De besturen die als piloot participeren zullen vanaf 1.1.2019 de nieuwe regels al toepassen. Bij het voorbereiden van het nieuwe meerjarenplan (per... Lees meer
donderdag 10 januari 2019 Hervorming gerechtelijke kantons
Hervorming gerechtelijke kantons De gefaseerde hervorming van de gerechtelijke kantons, wordt verder voltrokken op basis van een ritme dat per provincie verschilt met recent nog enkele aanpassingen op 1 december 2018. De deadline voor de hervorming van de nog niet hervormde kantons staat gepind op 1 januari 2020. De actuele adr... Lees meer
donderdag 10 januari 2019 Bevoegdheden inzake overheidsopdrachten
Bevoegdheden inzake overheidsopdrachten Voor overheidsopdrachten op zich verandert er op 1 januari 2019 niets, al moet opgemerkt worden dat de bevoegdheidsbepaling in het Decreet Lokaal Bestuur van toepassing wordt op 1 januari 2019. Marc De Caster vatte voor u de kern van de zaak nog even samen.   We herinneren er wel nog even ... Lees meer
donderdag 10 januari 2019 Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) - uitstel, geen afstel
Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) - uitstel, geen afstel De opstart van de Databank voor Akten van Burgerlijke Stand was aanvankelijk voorzien op 1 januari 2019, maar werd onlangs verdaagd tot 31 maart 2019. Voor zover uw bestuur nog niet in transitie zit, hebt u dus toch nog enkele maanden extra de tijd om alles op de rails te krijgen. Opgelet: tot d... Lees meer
donderdag 10 januari 2019 Lokaal woonbeleid in beweging
Lokaal woonbeleid in beweging De lokale besturen kunnen (of beter: moeten) vanaf 1 januari 2019 ook aan de slag met een regelgeving voor wat het lokaal woonbeleid betreft. De Vlaamse beleidsprioriteiten werden verwerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid (B.S. 18 december 201... Lees meer

Contacteer ons

ask@vdbconnect.be +32 50 64 28 18

iedere werkdag tussen
8.00 u. - 12.00 u. &
13.00 u. - 17.00 u.