Nieuwsarchief

Blader hiernaast door het archief van alle MatConnect-nieuwsitems.

dinsdag 17 september 2019 Vouchers voor lokale besturen die investeren in WIFI: nieuwe oproep WIFI4EU
Vouchers voor lokale besturen die investeren in WIFI: nieuwe oproep WIFI4EU De Europese Commissie lanceert opnieuw een oproep voor het programma WIFI4EU, waarmee het lokale besturen een duwtje in de rug geeft bij het uitbouwen van WIFI overal in Europa. De commissie verdeelt op 19 september om 13u 1.780 vouchers ter waarde van 15.000 euro aan Europese gemeenten voor de i... Lees meer
dinsdag 17 september 2019 Delegatiemogelijkheden inzake personeelszaken volgens het decreet lokaal bestuur
Delegatiemogelijkheden inzake personeelszaken volgens het decreet lokaal bestuur Het is niet altijd een simpele klus om de bevoegdheden inzake personeelszaken eenduidig toe te wijzen. En dan zijn er nog eens de uitgebreide mogelijkheden om toe te vertrouwen aan anderen. Om het net wat eenvoudiger te maken door de bomen het bos te kunnen zien, zette Kathleen Lambrechts alle be... Lees meer
donderdag 12 september 2019 Spreekklok oplossing tegen oeverloze debatten op de gemeenteraad?
Spreekklok oplossing tegen oeverloze debatten op de gemeenteraad? Het gebeurt wel eens dat de zittingen van de gemeenteraad ruim de geschatte tijdspanne overschrijden. De eindeloze debatten van politici, het filibusteren van de oppositie en zware, uitgebreide agendapunten zijn slechts enkele van de mogelijke oorzaken. Recent was er nog een marathonzitting van b... Lees meer
donderdag 12 september 2019 Voor u geselecteerd!
Voor u geselecteerd! Geen vernietiging van artikelen 581 tot 589 van het decreet over het lokaal bestuur  (Arrest 76/2019 van 23 mei 2019 van  het Grondwettelijk Hof) Een gemeentesecretaris uit een gemeente waar de gemeenteraad had besloten de functie van algemeen directeur in te vullen bij aanwe... Lees meer
dinsdag 10 september 2019 Het functioneringsgesprek doorgelicht
Het functioneringsgesprek doorgelicht In ons maandelijks feuilleton omtrent de evaluatie van medewerkers in lokale besturen knopen we na de vorige bijdrage omtrent het planningsgesprek aan met het functioneringsgesprek - een begrip dat evenveel instemming als misverstanden lijkt op te wekken. Chris De Meerleer zette voor u alles op ... Lees meer
maandag 9 september 2019 Omtrent de beslissing tot het opstarten van een (tucht)onderzoek tegen een statutair personeelslid
Omtrent de beslissing tot het opstarten van een (tucht)onderzoek tegen een statutair personeelslid Het spreekt voor zich dat de tuchtoverheid uitsluitend een opdracht zal geven tot het voeren van een tuchtonderzoek als zij zelf meent dat de feiten waarvan ze kennis krijgt aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een tuchtstraf. Niet om het even welke kennisneming van feiten of kennisgeving... Lees meer
donderdag 29 augustus 2019 Onze steden en gemeenten als aantrekkelijke werkgevers
Onze steden en gemeenten als aantrekkelijke werkgevers Uit de bevraging van Randstad omtrent employer brands bleek eerder al dat lokale besturen aantrekkelijke werkgevers zijn. Myriam Parys (algemeen directeur Stad Diest) ging na hoe Vlaamse besturen hun wervingkracht versterken en hoe belangrijk employer branding daarbij is. Want, naa... Lees meer
maandag 26 augustus 2019 Parlementaire vragen en antwoorden
Parlementaire vragen en antwoorden Onze redactie maakte voor u een korte selectie van alle relevante topics die in 2019 aan bod kwamen in het Vlaams Parlement. Rangorde gemeenteraadsleden na de installatievergadering Er wordt duidelijkheid gebracht over de specifieke rangorde van de opvolgers vastgesteld na de installatievergade... Lees meer
zondag 25 augustus 2019 De (licht) hernieuwde tuchtprocedure
De (licht) hernieuwde tuchtprocedure Naast de stevigere bijsturingen die het Decreet lokaal bestuur introduceerde, waren er ook enkele lichtere bijsturingen. De tuchtprocedure is daar een voorbeeld van. In hoofdzaak werden in dat opzicht in het Decreet lokaal bestuur (DLB) enkele bijsturingen gedaan in vergelijking met de bestaande ... Lees meer
zondag 18 augustus 2019 Communiceren van verwachtingen naar medewerkers: het planningsgesprek
Communiceren van verwachtingen naar medewerkers: het planningsgesprek Na de eerdere bijdrage over de evaluatie van decretale graden (zie het artikel in de nieuwsbrief van mei 2019) knoopt Chris De Meerleer, consultant bij Mens en Werk, aan met een thema dat niet overal naar waarde geschat wordt: het planningsgesprek. Hoe worden de verwachtingen het best gecommunice... Lees meer

Contacteer ons

ask@vdbconnect.be +32 50 64 28 18

iedere werkdag tussen
9.00 u. - 12.00 u. &
13.30 u. - 17.00 u.