Nieuwsarchief

Blader hiernaast door het archief van alle MatConnect-nieuwsitems.

dinsdag 21 januari 2020 En verder ook nog...
En verder ook nog... Lage emissiezones Antwerpen – Brussel – Gent Om de schadelijke stoffen in de gemeenten te verlagen, hebben enkele steden een lage-emissiezone (LEZ) opgericht. Dit is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen of slechts onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwa... Lees meer
dinsdag 21 januari 2020 Weetjes januari 2020
Weetjes januari 2020 Subsidies voor gemeenten met veilige schoolomgeving Projecten die door hun snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid rond de schoolomgeving verhogen kunnen aanspraak maken op een subsidie van de Vlaamse Overheid. De subsidie per schoolomgeving bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voo... Lees meer
dinsdag 21 januari 2020 Vlaamse gemeenten plannen recordbedrag aan investeringen (maar voeren deze vaak niet uit)
Vlaamse gemeenten plannen recordbedrag aan investeringen (maar voeren deze vaak niet uit) De gemeenteraden van de Vlaamse steden en gemeenten bepalen in hun meerjarenplan de beleidskeuzes en verduidelijken met welke financiële middelen ze deze keuzes zullen uitvoeren. De geplande investeringen maken hier een belangrijk deel van uit. Uit de huidige meerjarenplannen 2020-2025 van d... Lees meer
maandag 20 januari 2020 BBC 2020 van toepassing op alle besturen
BBC 2020 van toepassing op alle besturen De belangrijkste wijziging op 1 januari 2020 is de toepassing van de beleids- en beheerscyclus 2020. Alle lokale besturen maakten in 2019 dan ook werk van de opmaak en de vaststelling van hun meerjarenplan voor de periode 2020-2025.  Een beknopte samenvatting van de nieuwigheden kan je in d... Lees meer
maandag 20 januari 2020 Gewijzigde bedragen binnen personeelsdienst
Gewijzigde bedragen binnen personeelsdienst Jaarlijks wijzigen er een aantal cijfers en bedragen binnen de personeelsdienst. Dit jaar wijzigt onder meer de kostenvergoeding voor vrijwilligers, het bedrag voor onbelast bijverdienen, de toegelaten beroepsinkomsten voor gepensioneerden ... Aanje Kints, bestuurssecretaris van de gemeente Zult... Lees meer
maandag 20 januari 2020 Bewijs van arbeidshervatting: verplicht elektronisch vanaf 2020
Bewijs van arbeidshervatting: verplicht elektronisch vanaf 2020 Vanaf 1 januari 2020 is het voor de werkgever/gemeente verplicht het elektronisch bewijs van arbeidshervatting door te geven aan het ziekenfonds, uiterlijk de eerste werkdag van de tweede kalendermaand na de werkhervatting. Zo’n bewijs van arbeidshervatting is bestemd voor het ziekenfonds,... Lees meer
maandag 20 januari 2020 Nieuwe regeling inzake loopbaancheques
Nieuwe regeling inzake loopbaancheques Werknemers kunnen zich laten begeleiden door erkende loopbaancentra wanneer ze hun loopbaan een andere richting willen geven. Via de loopbaancheques hoeft de werknemer slechts een klein deel van de begeleiding zelf te betalen. De overheid betaalt de rest. Vanaf 1 januari 2020 zijn de voorwaarden ... Lees meer
maandag 20 januari 2020 Dwingende bepalingen nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen automatisch van toepassing
Dwingende bepalingen nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen automatisch van toepassing Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd het vennootschaps- en verenigingsrecht grondig hervormd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de private sector maar ook voor de publieke sector. De hervorming strekt zich immers uit tot alle entiteiten die beheerst w... Lees meer
maandag 20 januari 2020 Nieuw Taxidecreet in werking
Nieuw Taxidecreet in werking Bij decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer maakt het Vlaams Parlement komaf met het ‘oude’ taxidecreet. Deze voorzag in een jaarlijkse belasting voor de houder van een taxivergunning. In het nieuwe taxidecreet, in werking vanaf 1 januari 2020, ... Lees meer
maandag 20 januari 2020 Communicatie voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels verplicht elektronisch
Communicatie voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels verplicht elektronisch Alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers moet vanaf 1 januari 2020 verplicht elektronisch gebeuren. Dit voor alle fases van de procedure. Deze verplichting bestond al voor de overheidsopdrachten gelijk aan of boven de Europese drempels, maar is vanaf di... Lees meer

Contacteer ons

ask@vdbconnect.be +32 50 64 28 18

iedere werkdag tussen
9.00 u. - 12.00 u. &
13.30 u. - 17.00 u.