1 januari 2019 : de belangrijkste evoluties voor lokale besturen op een rijtje

Terug naar het overzicht 1 januari 2019 : de belangrijkste evoluties voor lokale besturen op een rijtje

Datum: woensdag 23 januari 2019

Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Het is al enige tijd geleden dat er een scharniermoment met een gelijkaardige impact voor lokale besturen te noteren viel. Niet enkel het Decreet lokaal bestuur treedt (grotendeels) in werking maar ook op andere vlakken beweegt het. Onze redactie zette voor u hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

 

1. De inwerkingtreding van het Decreet lokaal bestuur

2. De samenvoeging van Vlaamse gemeenten: van 308 naar 300

3. De Beleids- en beheerscyclus 2020

4. Hervorming gerechtelijke kantons

5. Bevoegdheden inzake overheidsopdrachten

6. Databank voor Akten van Burgerlijke Stand: uitstel maar geen afstel

7. Lokaal woonbeleid in beweging

8. Decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht op 1.1.2019

9. Vlaamse sociale bescherming