Extra flexibiliteit in ouderschaps- en themaverlof

Terug naar het overzicht Extra flexibiliteit in ouderschaps- en themaverlof

Datum: dinsdag 11 juni 2019

Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Vanaf 1 juni 2019 kunnen ook medewerkers van lokale besturen ouderschapsverlof aanvragen in de vorm van 1/10de. Ook voor thematisch verlof is er nu meer flexibiliteit mogelijk. De andere overheidsinstellingen moeten nog een beetje geduld oefenen.

 

Welke zijn de mogelijkheden?

Met deze maatregel kunnen ouders gedurende 40 maanden ouderschapsverlof opnemen ten belope van:

- een halve dag per week; of

- een volledige dag om de twee weken.

Dit flexibel ouderschapsverlof geldt enkel voor werknemers die voltijds werken.

Voor voltijds ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand in weken: vier weken schorsing staat hierbij gelijk aan 1 maand schorsing;

Halftijds ouderschapsverlof kan opgenomen worden per maand.

 

Let op! Akkoord werkgever vereist

Deze nieuwe mogelijkheden kunnen enkel mits akkoord van de werkgever. Dit in tegenstelling tot de andere opnamevormen. Bij weigering moet de werkgever deze beslissing schriftelijk meedelen aan betrokkene. Hij doet dit:

  • binnen de maand na de schriftelijke kennisgeving bij ouderschapsverlof;
  • binnen de twee werkdagen na de schriftelijke kennisgeving bij verlof voor medische bijstand.

 

Uitkeringen?

De wetgever past ook de RVA-uitkeringen verhoudingsgewijs aan.

 

Vanaf wanneer?
Deze bijkomende mogelijkheden tot opname van een thematisch verlof treden in werking op 1 juni 2019. Vóór deze datum kan een werknemer het 1/10de ouderschapsverlof of de flexibele opname van het ouderschapsverlof of de medische bijstand nog niet aanvragen bij de werkgever.

 

Gevolgen voor de werkgever

De werkgever kan door deze wijzigingen, vanaf 1 juni 2019, geconfronteerd worden met meer aanvragen voor opname van een thematisch verlof.

Voor de opname van 1/10de ouderschapsverlof en de flexibele opname van de thematische verloven is wel zijn akkoord vereist.

Bij weigering moet hij zijn beslissing schriftelijk meedelen aan de betrokken werknemer.

 

Wat betekent dit voor de publieke sector?

Deze nieuwe mogelijkheden bestaan ook voor de personeelsleden van lokale besturen.

Voor de andere besturen zal een gelijkaardige regeling ingevoerd worden. Vandaag kunnen deze personeelsleden hiervan evenwel nog geen gebruik maken.

 

Bron: Kenniscentrum SD Worx

Zie ook: koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven