Voor u geselecteerd...

Terug naar het overzicht Voor u geselecteerd...

Datum: zondag 16 juni 2019

Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

1. Het UBO-register

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten legt aan tal van organisaties de verplichting op hun gegevens door te geven aan het UBO (“ultimate beneficial owner”). Op die manier kan de FOD financiën de uiteindelijke begunstigden achter elke organisatie feilloos identificeren.

Ook lokale besturen vallen onder deze verplichting, evenals intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Aangezien de verplichting ook geldt voor vzw’s in het algemeen, zullen ook gemeentelijke vzw’s het UBO-register moeten aanvullen.

Voor projectverenigingen en andere constellaties met een sui-generis-statuut is er tot op heden geen verplichting zich te registreren.

De deadline voor de registratie staat gepind op 30 september 2019.

Op de website van de FOD financiën leest u alles over de te volgen procedure om het UBO-register aan te vullen.

 

2. Stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen – Conceptsubsidie onder de loep

Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceerde een inspirerende nota over stadsvernieuwing. Meer info? Klik hier.

 

3. Onderzoeksrapport over de verzelfstandiging en samenwerking bij de uitvoering van zorgtaken van de OCMW’s

Met de integratie van het OCMW in de gemeente en de enorme uitdagingen die de OCMW’s te beurt vallen om een kwalitatieve zorgverlening te garanderen, lijken meer dan ooit alternatieve constructies en samenwerkingsverbanden uitgewerkt te worden. De Universiteit Gent voerde recent een onderzoek uit naar de evoluties in die context voor wat verzelfstandiging en samenwerking betreft. De bevindingen kunt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur erop nalezen.

 

4. Overzicht uitspraken Beroepscommissie voor Tuchtzaken

De Beroepscommissie voor Tuchtzaken is de beroepsinstantie voor tuchtbeslissingen genomen door gemeenten, OCMW's en provincies. Op de website van het Agentschap Binnenlands Besturen werden alle uitspraken van de commissie tot en met 2017 gebundeld, met telkens een korte omschrijving van de inhoud van de zaak en de gemotiveerde uitspraak.

Via deze link kunt u de uitspraken consulteren.

 

5. De Week van de Duurzame Gemeente: 18 tot 25 september 2019

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) organiseert opnieuw de Week van de Duurzame Gemeente. Een week lang worden projecten omtrent duurzaam beleid in gemeenten in de schijnwerpers geplaatst. Gemeentebesturen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen zich nog steeds inschrijven via de website www.duurzamegemeente.be, voor 10 juli 2019.

 

6. Save the date: managementcongres 27/11/2019

Het bijzonder verkwikkende exello.net-congres in pas achter de rug en we kunnen al de blik richting op een ander evenement voor de algemeen directeur en zijn naaste managementcollega's: op 27 november 2019 staat in Brussel het Congres gemeentemanagement op het programma. Meer info op de webstek www.exello.net.