Weetjes januari 2020

Terug naar het overzicht Weetjes januari 2020

Datum: dinsdag 21 januari 2020

Auteur(s): MatConnect Redactie

  • Subsidies voor gemeenten met veilige schoolomgeving

Projecten die door hun snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid rond de schoolomgeving verhogen kunnen aanspraak maken op een subsidie van de Vlaamse Overheid. De subsidie per schoolomgeving bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor deze subsidie in aanmerking komen en is begrensd tot 25.000 euro.

Meer informatie omtrent deze subsidie kan u hier terugvinden.

  • Ruim 80 procent van gemeenten wijzigt belasting niet

81 procent van de Vlaamse gemeenten laten de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd. Gemeenten die wel kiezen voor een wijziging doen dit meestal via een verlaging van de aanvullende personenbelasting of net een verhoging van de onroerende voorheffing.

Bron: VVSG

  • Terugblik Exello.net Managementcongres

Op woensdag 27 november 2019 vond het Exello.net managementcongres plaats. Na heel wat uiterst boeiende sprekers, was er nog een verrassingsoptreden van De Mens. Een sfeerverslag met alle foto’s kan u hier terugvinden. Alle presentaties van het congres kunnen hier geraadpleegd worden.

  • Nieuwe Algemeen Directeur VVSG: Kris Snijkers

De heer Kris Snijkers is op 16 januari verkozen tot de nieuwe algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Snijkers volgt Mieck Vos op die in oktober aan de slag ging als kabinetschef bij Vlaams minister Bart Somers.

  • Projectoproep: uitdaging duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Lokale initiatieven die een innovatieve en participatieve oplossing bieden voor de maatschappelijke uitdagingen vervat in de Agenda 2030 kunnen zich hier aanmelden om bijkomende ondersteuning te verkrijgen.

  • Tournée Minérale

In Nederland deden verschillende gemeentebesturen mee aan de actie IkPas waarin men een maand geen gebruik maakt van alcohol. Het doel is ‘bewust te worden van de keuze voor alcohol en het doorbreken van vastgeroeste patronen’. In België start volgende maand de actie Tournée Minérale. Als gemeentebestuur kan u hier het goede voorbeeld voor uw burgers tonen. Via https://www.tourneeminerale.be/nl/toolbox/professionals kan een team aanmaken u met uw collega’s om samen deze uitdaging aan te gaan.