De reis van integriteit

Terug naar het overzicht De reis van integriteit

Datum: vrijdag 19 maart 2021

Auteur(s): Roel Verhaert

Marcel Proust vatte het ooit bondig samen: de echte ontdekking bestaat er niet in om nieuwe oorden te verkennen maar wel om het bekende met een nieuwe blik tegemoet te treden. Integriteit behoort zonder twijfel tot de waardevolle reizen waar die blik de einder definieert. Voor overheden vormt integriteit ook de absolute essentie van de geloofwaardigheid die bij hun missie hoort en terzelfdertijd is het de al even onverbiddelijke maatstaf voor organisatorische maturiteit. Dat is alvast de overtuiging van Roel Verhaert, die vanuit zijn jarenlange ervaring inzake integriteitskwesties pleit voor een verdere heropwaardering van het gegeven: integriteitsbeleid als verzekering tegen rampspoed enerzijds, maar – vooral – als garantie naar de burger toe dat overheden de hoge morele verwachtingen kunnen blijven inlossen, ook in tijden waar alles in verandering is. Geen doekje voor het bloeden, maar een vaandel voorop, in handen van management en politici.