MATConnect bevat meer dan 40 publicaties verrijkt met alle relevante wetteksten, actualiteiten, modeldocumenten, vragen en antwoorden, ...

Online kennispunt organisatie en werking

Organisatie en werking

De organisatie en werking van lokale besturen volgt de principes van het “new public management”. Dit vergt een andere aanpak dan voorheen, waarbij meer dan ooit de focus op het managen door de bestuursploeg centraal staat, ter vervanging van de oude aanpak die eerder gericht was op administratie. Het redactiecomité van MATConnect is gewapend om alle leidinggevenden binnen lokale besturen op de hoogte te houden van de talrijke facetten die in deze managementcultuur naar voren komen, evenals de complexe wisselwerking ertussen.

MATConnect biedt u een enorme verzameling kennis via onderling verbonden bouwstenen:

boeken | cases | documenten | e-learning | veelgestelde vragen | wetgeving | modellen | wetboeken

Alle voordelen van MATConnect op een rijtje
Wat MATConnect zo bijzonder maakt? De manier waarop het online portaal erin slaagt een enorme hoeveelheid aan informatie toegankelijk te maken. En dat in iedere betekenis van het woord.
Valerie De Groodt, account manager

Verzelfstandiging en IGS

Steeds meer gemeenten (en OCMW’s) zetten in op alternatieve structuren om hun missie op de best denkbare manier verder vorm te geven. In MATConnect vindt u zowel juridische als praktische informatie omtrent de mogelijkheden die verzelfstandigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen bieden.

MATConnect biedt u een enorme verzameling kennis via onderling verbonden bouwstenen:

boeken | cases | documenten | e-learning | veelgestelde vragen | wetgeving | modellen | wetboeken

Alle voordelen van MATConnect op een rijtje
Een vast en dus budgetteerbaar jaarabonnement, een digitale bibliotheek die automatisch wordt bijgewerkt, een onbeperkt aantal gebruikers, ... De voordelen van MATConnect spreken voor zich.
Tina Haezebrouck, redacteur

Focus op bevoegdheden

Het Decreet over het lokaal bestuur hertekent de decretale bevoegdheden op bepaalde punten gevoelig. Onze redactie maakt het u gemakkelijk met een eenduidig overzicht van wie waarvoor bevoegd is vanaf 1 januari 2019.

MATConnect biedt u een enorme verzameling kennis via onderling verbonden bouwstenen:

boeken | cases | documenten | e-learning | veelgestelde vragen | wetgeving | modellen | wetboeken

Alle voordelen van MATConnect op een rijtje
MATConnect brengt informatie samen, maakt het behapbaar en zorgt terzelfdertijd voor diepgang.

Actualia

Pertinente wijzigingen in de regelgeving of relevante vaststellingen uit de actualiteit?
U verneemt het op MATConnect, waar nodig voorzien van commentaar en analyse.
U leest het in uw mailbox, dankzij een nieuwsbrief die voor u de vinger aan de pols houdt.
Loading...

In samenwerking met ...

MATConnect wordt ontwikkeld in een nauwe samenwerking
met een uitgebreid redactiecomité van professionals en experts.


 • Johan Ackaert
 • Charlot Bonte
 • Philemon Buydens
 • Marc De Caster
 • Marie De Cock
 • Kathleen De Grande
 • Eli De Vries
 • Pieter Dielis
 • Dennis Fransen
 • Sofie Hennau
 • Annie Hondeghem
 • Stef Keunen
 • Bert Joppen
 • Luc Joppen
 • Aanje Kints
 • Kathleen Lambrechts
 • Eric Lancksweerdt
 • Maureen Landtsheere
 • Wim Leerman
 • Thomas Leys
 • Joke Lievens
 • Hannes Lombaert
 • Stijn Lombaert
 • Annelies Maes
 • Myriam Parys
 • Eva Platteau
 • Emmanuel Plasschaert
 • Marloes Pomp
 • Carl Praet
 • Wim Rasschaert
 • Herwig Reynaert
 • Catherine Ruys
 • Frankie Schram
 • Steven Van Garsse
 • Marc Vael
 • Wim Van der Schoot
 • Jeff Van Ouytsel
 • Frederik Van Remoortel
 • Andreas van Wagenberg
 • Katia Vancampenhout
 • Emmanuel Vandenbossche
 • Hilde Vandromme
 • Stijn Verbist
 • Roel Verhaert
 • Marc Verhulst
 • Eric Vermeiren
 • Alexander Verschave
 • Tom Wustenberghs
 • Soumaya Zaougui

Het totaalplaatje

U zoekt een compleet kennis- en informatieaanbod voor de organisatie en werking van uw bestuur?

Publicaties

Een ruime waaier aan praktijkgerichte en juridisch degelijk onderbouwde uitgaven bestrijkt alle facetten van de organisatie en werking van lokale besturen. Hiermee kunt u aan de slag om zelf verder vorm te geven aan uw bestuur op basis van informatie die steeds up-to-date is.

Vervolledig uw bibliotheek op www.uitgeverij.vandenbroele.be.

Opleidingen

Het MATConnect-team verzorgt ook opleidingssessies omtrent specifieke thema’s zoals het Decreet Lokaal Bestuur, blockchain, behoorlijk notuleren, vrouwelijk leiddinggeven, … Ook over tal van andere onderwerpen biedt Uitgeverij Vanden Broele een ruim opleidingsaanbod.

Ontdek de actuele opleidingen in onze opleidingskalender.

MATConnect

MATConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis omtrent de organisatie en werking van lokale besturen: managementinformatie specifiek op maat van leidinggevenden actief in gemeente en OCMW. Alle informatie wordt aangeboden in de best denkbare format, met het oog op een vlotte consultatie en een snelle toegankelijkheid van informatie met diepgang: digitale publicaties, modellen, wetgeving, e-learning-filmpjes, … 

 

MATConnect is het online kennispunt omtrent de organisatie en werking van lokale besturen, met focus op gemeente en OCMW. Alle medewerkers kunnen via het abonnement van het bestuur alle informatie vrij raadplegen en zo alle evoluties op de voet volgen: van DLB tot BBC, van GDPR tot RPR.


Vanden Broele | Uitgeverij - Editions - Publishers