Online bibliotheek lokaal management en beleid

Een volledige online bibliotheek op maat van managementteamleden en leidinggevenden in lokale besturen.

Organisatie en werking

De organisatie en werking van lokale besturen is de laatste jaren opnieuw volop in beweging, met het Decreet lokaal bestuur dat zorgde voor de hervorming van de decretale graden, de verdere inkanteling van het OCMW in de gemeente, aangepaste instrumenten voor organisatiebeheersing... Het redactiecomité van MATConnect is gewapend om alle leidinggevenden binnen lokale besturen op de hoogte te houden van de talrijke facetten en bijhorende inzichten die bij deze evoluties van belang zijn.

MATConnect biedt u een enorme verzameling kennis via onderling verbonden bouwstenen:

boeken | cases | documenten | e-learning | veelgestelde vragen | wetgeving | modellen | wetboeken

Alle voordelen van MATConnect op een rijtje
Wat MATConnect zo bijzonder maakt? De manier waarop de online bibliotheek erin slaagt een enorme hoeveelheid aan informatie toegankelijk te maken. En dat in iedere betekenis van het woord.
Valerie De Groodt, account manager

Focus op bevoegdheden

Het Decreet over het lokaal bestuur hertekent de decretale bevoegdheden op bepaalde punten gevoelig. Onze redactie maakt het u gemakkelijk met een eenduidig overzicht van wie waarvoor bevoegd is vanaf 1 januari 2019.

MATConnect biedt u een enorme verzameling kennis via onderling verbonden bouwstenen:

boeken | cases | documenten | e-learning | veelgestelde vragen | wetgeving | modellen | wetboeken

Alle voordelen van MATConnect op een rijtje
MATConnect brengt informatie samen, maakt het behapbaar en zorgt terzelfdertijd voor diepgang.

Verzelfstandiging en IGS

Steeds meer gemeenten (en OCMW’s) zetten in op alternatieve structuren om hun missie op de best denkbare manier verder vorm te geven. In MATConnect vindt u zowel juridische als praktische informatie omtrent de mogelijkheden die verzelfstandigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen bieden.

MATConnect biedt u een enorme verzameling kennis via onderling verbonden bouwstenen:

boeken | cases | documenten | e-learning | veelgestelde vragen | wetgeving | modellen | wetboeken

Alle voordelen van MATConnect op een rijtje
Een vast en dus budgetteerbaar jaarabonnement, een online bibliotheek die automatisch wordt bijgewerkt, een onbeperkt aantal gebruikers, ... De voordelen van MATConnect spreken voor zich.
Tina Haezebrouck, redacteur
MATConnect, dat zijn heel wat digitale publicaties, maar ook handige dossiers, relevante wetteksten, nieuwsberichten, vragen en antwoorden, ...

Actualia

Pertinente wijzigingen in de regelgeving of relevante vaststellingen uit de actualiteit?
U verneemt het op MATConnect, waar nodig voorzien van commentaar en analyse.
U leest het in uw mailbox, dankzij een nieuwsbrief die voor u de vinger aan de pols houdt.
Loading...

Ontvang onze nieuwsbrief

Updates over nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, belangrijke trends, niet te missen opleidingen en studiedagen,
... rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf u op onze nieuwsbrief in.


In samenwerking met ...

MATConnect wordt ontwikkeld in een nauwe samenwerking
met een uitgebreid redactiecomité van professionals en experts.


 • Johan Ackaert
 • Charlot Bonte
 • Philemon Buydens
 • Marc De Caster
 • Marie De Cock
 • Kathleen De Grande
 • Eli De Vries
 • Pieter Dielis
 • Dennis Fransen
 • Sofie Hennau
 • Annie Hondeghem
 • Stef Keunen
 • Bert Joppen
 • Luc Joppen
 • Aanje Kints
 • Kathleen Lambrechts
 • Eric Lancksweerdt
 • Maureen Landtsheere
 • Wim Leerman
 • Thomas Leys
 • Joke Lievens
 • Hannes Lombaert
 • Stijn Lombaert
 • Annelies Maes
 • Myriam Parys
 • Eva Platteau
 • Emmanuel Plasschaert
 • Marloes Pomp
 • Carl Praet
 • Wim Rasschaert
 • Herwig Reynaert
 • Catherine Ruys
 • Frankie Schram
 • Steven Van Garsse
 • Marc Vael
 • Wim Van der Schoot
 • Jeff Van Ouytsel
 • Frederik Van Remoortel
 • Andreas van Wagenberg
 • Katia Vancampenhout
 • Emmanuel Vandenbossche
 • Hilde Vandromme
 • Stijn Verbist
 • Roel Verhaert
 • Marc Verhulst
 • Eric Vermeiren
 • Alexander Verschave
 • Tom Wustenberghs
 • Soumaya Zaougui

Het totaalplaatje

Het meest complete kennis- en informatieaanbod over de organisatie en de werking van uw bestuur.

Publicaties

Een ruime waaier aan praktijkgerichte en juridisch degelijk onderbouwde uitgaven bestrijkt alle facetten van de organisatie en werking van lokale besturen. Hiermee kunt u aan de slag om zelf verder vorm te geven aan uw bestuur op basis van informatie die steeds up-to-date is.

Vervolledig uw bibliotheek op www.uitgeverij.vandenbroele.be.

Opleidingen

Het MATConnect-team verzorgt ook opleidingssessies omtrent specifieke thema’s zoals het Decreet Lokaal Bestuur, blockchain, behoorlijk notuleren, vrouwelijk leiddinggeven, … Ook over tal van andere onderwerpen biedt Uitgeverij Vanden Broele een ruim opleidingsaanbod.

Ontdek de actuele opleidingen in onze opleidingskalender.

MATConnect

MATConnect is een innovatieve online bibliotheek, boordevol onmisbare kennis omtrent de organisatie en werking van lokale besturen: managementinformatie specifiek op maat van leidinggevenden actief in gemeente en OCMW. Alle informatie wordt aangeboden in de best denkbare format, met het oog op een vlotte consultatie en een snelle toegankelijkheid van informatie met diepgang: digitale publicaties, verder aangevuld met modellen, wetgeving, e-learning-filmpjes, … 

 

MATConnect is een kwalitatieve online bibliotheek omtrent de organisatie en werking van lokale besturen, met focus op gemeente en OCMW. Alle medewerkers kunnen via het abonnement van het bestuur alle informatie vrij raadplegen en zo alle evoluties op de voet volgen: van DLB tot BBC, van GDPR tot RPR.


Vanden Broele | Uitgeverij - Editions - Publishers