Lokaal woonbeleid in beweging

Terug naar het overzicht Lokaal woonbeleid in beweging

Datum: donderdag 10 januari 2019

Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

De lokale besturen kunnen (of beter: moeten) vanaf 1 januari 2019 ook aan de slag met een regelgeving voor wat het lokaal woonbeleid betreft. De Vlaamse beleidsprioriteiten werden verwerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid (B.S. 18 december 2018) met het oog op het nieuwe meerjarenplan 2020 – 2025 dat binnenkort wordt voorbereid. In de tekst wordt ook een optimalere intergemeentelijke samenwerking beoogd, met financieringsregels. Meer info op de website van Wonen Vlaanderen.

Merk op dat op 1 januari 2019 ook het nieuwe woninghuurdecreet in werking treedt: Decreet van 9 november 2019 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (B.S. 7.12.2018).

Verder is er ook nog de aanpassing van het BTW-stelsel met betrekking tot onroerende verhuur (Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek BTW (B.S. 25.10.2018)).