Nieuw Wetboek Invordering

Terug naar het overzicht Nieuw Wetboek Invordering

Datum: maandag 20 januari 2020

Auteur(s): MatConnect Redactie

Op 1 januari 2020 trad het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in werking. Dit wetboek heeft tot doel om de fiscale procedures te harmoniseren en enige performantie ter zake te bieden. Hierdoor gelden er voor heel wat belastingen uniforme, maar vooral strengere invorderingsregels, waardoor de fiscus sneller en efficiënter zal kunnen invorderen. Het is van toepassing voor invorderingen die toevertrouwd zijn aan de FOD Financiën.