Bewijs van arbeidshervatting: verplicht elektronisch vanaf 2020

Terug naar het overzicht Bewijs van arbeidshervatting: verplicht elektronisch vanaf 2020

Datum: maandag 20 januari 2020

Auteur(s): MatConnect Redactie

Vanaf 1 januari 2020 is het voor de werkgever/gemeente verplicht het elektronisch bewijs van arbeidshervatting door te geven aan het ziekenfonds, uiterlijk de eerste werkdag van de tweede kalendermaand na de werkhervatting.

Zo’n bewijs van arbeidshervatting is bestemd voor het ziekenfonds, na afloop van een sociaal risico (arbeidsongeschiktheid, moederschapsbescherming, geboorte- of adoptieverlof, pleegouderverlof) waarvoor het ziekenfonds uitkeringen betaalde. Na deze aangifte zal het ziekenfonds de uitbetaling aan de werknemer stopzetten.

Bron: sdworx