Statutair ambtenaar deelt op voorhand examenvragen mee aan kandidaten

Terug naar het overzicht Statutair ambtenaar deelt op voorhand examenvragen mee aan kandidaten

Datum: maandag 10 februari 2020

Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Waargebeurd. Het is maar één van de zaken die in 2018 in beroepsprocedure de revue passeerden bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken, het beroepsorgaan voor tuchtprocedures voor statutairen.

En elk jaar verzamelt de Beroepscommissie haar uitspraken in een synopsis. Recent werd het overzicht van 2018 toegevoegd – de periode tot net voor de inwerkingtreding van het (licht) gewijzigde kader voor de tuchtprocedure die in het Decreet over het lokaal bestuur vervat zit.

Is het achterhouden van geld gevonden op het openbaar domein een voldoende reden voor ontslag? Hoe zit het juist met handelingen die strijdig zijn met de waardigheid van het ambt? Welke proportionele straf kan toegepast worden voor het meenemen van goederen van de werkgever? En wat als een statutair ambtenaar materiaal van het openbaar domein laat afvoeren met het oog op eigen gebruik?

Het zijn slechts enkele van de (gelukkig uitzonderlijke) cases die in het overzicht van 2018 voorkomen en verder inzicht verschaffen in wat volgens de Beroepscommissie kan en mag. Het overzicht vindt u op de webstek van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Behoefte aan een grondige update omtrent tucht- en ontslagrecht?

 

Voor wie een degelijke opfrissing wil omtrent het tucht- en ontslagrecht voor contractanten en statutairen in gemeenten, organiseert Uitgeverij Vanden Broele in samenwerking met Maureen Landtsheere (ABB) en Gitte Laenen (GD&A advocaten) een stevige dagopleiding. Daarbij wordt eerst en vooral het onderscheid tussen contractanten en statutairen van naderbij bekeken, om vervolgens van naald tot draad de tuchtprocedure, sanctiemogelijkheden en ontslagregeling te overlopen, telkens met oog voor de recente evoluties inzake rechtspraak. 

 

Inschrijven voor de sessie in Gent of Leuven kan via de site van Uitgeverij Vanden Broele.

 

Maureen Landtsheere is juridisch adviseur beleidsthemabeheerder bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in de Afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel.

Gitte Laenen is advocaat bij GD&A Advocaten en binnen dit kantoor onder meer hoofd van het departement “Overheidspersoneel”.