Inspiratiebron voor gemeentemanagers - selectie Impuls-artikels online voor MATConnect-abonnees

Terug naar het overzicht Inspiratiebron voor gemeentemanagers - selectie Impuls-artikels online voor MATConnect-abonnees

Datum: woensdag 12 februari 2020

Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Sinds 2019 bestaat er een hecht partnerschap tussen exello.net, de vakorganisatie voor algemeen directeurs en adjunct-algemeendirecteurs, en Uitgeverij Vanden Broele. Dit leidde - onder meer - tot het vernieuwend uitgeven van het tijdschrift Impuls, de inspiratiebron voor gemeentemanagers. Uit de vier nummers uit 2019 staan nu ook enkele bijdragen mee online op MATConnect: schaalvergroting en bovenlokale samenwerking, gemeenten als aantrekkelijke werkgever, creatieve bureaucratie en actueel archiefbeheer zijn de topics die er worden aangeboord.

MATConnect-abonnees kunnen via deze link de bewuste artikels online consulteren.

Meer interesse in het tijdschrift Impuls? Consulteer de website van Uitgeverij Vanden Broele voor extra informatie over de inhoud en het abonnement op dit niet te versmaden trimestrieel tijdschrift voor wie betrokken is in het strategisch management op gemeentelijk niveau. Het eerste nummer van 2020 wordt bovendien een bijzondere uitgave, volledig in het teken van één jaar Decreet lokaal bestuur...