Weetjes december 2020

Terug naar het overzicht Weetjes december 2020

Datum: maandag 14 december 2020

Auteur(s): Redactie MATConnect

1. Gemeentelijke aansprakelijkheid bij foutieve lijnstelling (rechtspraak)

Het hof van beroep te Gent heeft zich eind november uitgesproken over een schadeaanspraak met betrekking tot een foutieve lijnstelling. Het hof besliste dat de gemeente Koksijde fout heeft gehandeld, maar door het ontbreken van een causaal verband tussen de fout en de aanzienlijke schadeaanspraken werd de gemeente niet aansprakelijk gehouden.

Raadpleeg hier meer over de uitspraak van het hof van beroep te Gent.

 

2. GBA kan uw (gemeentelijke) website offline halen bij inbreuken op de GDPR-wetgeving

Sedert 1 december 2020 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een samenwerkingsprotocol bekendgemaakt met DNS Belgium, de vzw die instaat voor de domeinnaam-registratie van het “.be” domein. Hierin staat dat de GBA - bij het vaststellen van een inbreuk op de GDPR - kan vragen aan DSN om deze (gemeentelijke) website te laten doorverwijzen naar een waarschuwingspagina of de website zelfs online te laten halen.

Lees hier meer over de minimale verplichtingen waaraan uw website moet voldoen.

 

3. Synthesenota Vlaamse overheid: lokale en provinciale besturen en modern HR-beleid

De Vlaamse overheid publiceerde een synthesenota met als doel om het beleid te inspireren met suggesties vanuit de lokale en provinciale besturen zelf. In totaal namen er een 50-tal vertegenwoordigers van lokale en provinciale besturen deel. De drie thema’s zijn: in-, door- en uitstroom, het flexibel verloningsbeleid en de rechten bij verloven en afwezigheden.

Raadpleeg de synthesenota hier.

 

4. FAQ's omtrent regiovorming

Op 9 oktober werd de kadernota regiovorming goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze nota zorgde voor heel wat vragen bij de lokale besturen. Het ABB publiceerde een overzicht van de veelgestelde vragen over regiovorming.

Raadpleeg het overzicht hier.

 

5. Zone 30 verovert Vlaamse dorpskern

In navolging van Spanje en Nederland groeit ook de druk om in Vlaanderen de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30km/u. Veel lokale besturen doen dat al. Het wordt ook aanzien als een van de eenvoudigste ingrepen voor meer verkeersveiligheid.

Bron: De Standaard - 7 december 2020

 

6. Provincies in cijfers

Provincies in cijfers publiceert allerlei gegevens van de verschillende provincies in een uitgebreide databank. Benieuwd welke inwoners in een overstromingsgevoelig gebied wonen?

Raadpleeg deze cijfers en veel meer hier.

 

7. 10 conclusies en aanbevelingen omtrent coronacommunicatie

Eric Goubin van Kortom onderzocht hoe de organisatie verliep van coronacommunicatie bij overheidsinstellingen en socialprofitorganisaties. Hij destilleerde tien opvallende conclusies en aanbevelingen.

Raadpleeg de conclusies en aanbevelingen hier.

 

8. Webinar – Gewelddadige radicalisering en polarisering

Op 2 december verscheen een verhelderend webinar omtrent het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddade radicalisering en polarisering dat het Vlaams Vredesinstituut op vraag van het Vlaams Parlement en het Agentschap Binnenlands Bestuur grondig evalueerde. 

Raadpleeg de webinar hier.

                                           

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.