Weetjes februari 2021

Terug naar het overzicht Weetjes februari 2021

Datum: maandag 22 februari 2021

Auteur(s): Redactie MATConnect

1. Nieuwe app ‘Waddist’: Wat denken de jongeren?

De nieuwe app ‘Waddist’ van Arteveldehogeschool en de Ambrassade stelt elke dag 3 korte vragen aan jongeren over verschillende thema’s. Via deze app willen ze een database aanleggen van cijfers en gegevens over hoe jongeren denken over allerlei onderwerpen. Als lokaal bestuur kan je ook een belangrijke rol spelen!

Lees hier meer.

 

2. Schuldovernameregeling bij gemeentefusies

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en minister van Begroting Matthias Diependaele een regeling tot financiële schuldovername uitgewerkt om vrijwillige fusies te stimuleren.

Lees hier meer.

 

3. Vlaamse Regering keurt voorontwerp Decreet lokale democratie goed

De Vlaamse Regering heeft opnieuw haar principiële goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van Decreet dat allerlei decreten wijzigt met het oog op het versterken en moderniseren van de lokale democratie.

Lees hier meer.

 

4. Nieuw Draaiboek voor fusies van gemeenten

Lokaal Bestuur Vlaanderen publiceerde haar draaiboek vrijwillige fusies van gemeenten. Hiermee wil ze de nodige handvaten geven aan de gemeenten die vrijwillig willen fuseren.

Raadpleeg het draaiboek hier.

 

5. Ontwerp BVR omtrent digitaal en hybride vergaderen goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering omtrent de specifieke voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.

Raadpleeg het besluit hier.

 

6. Aanspreekpunt klimaat voor elke gemeente

Twee maand geleden ging het Netwerk Klimaat van start. Eén van hun taken is om een duidelijk aanspreekpunt te bieden voor de lokale besturen en intercommunales inzake klimaat en energie. Benieuwd wie het aanspreekpunt is van uw provincie?

Raadpleeg het hier.

 

7. Week van de Korte Keten 2021

Van 15 tot 23 mei 2021 vindt opnieuw de Week van de Korte Keten plaats. Lokale besturen kunnen in deze week een actie organiseren om de lokale hoeve- en streekproducten in de kijker te zetten.

Lees hier meer.

 

8. Welke personeelsleden maken aanspraak op 15 dagen geboorteverlof?

Vanaf 1 januari werd het geboorteverlof opgetrokken naar 15 dagen. Dit is in ons complex Belgenlandje echter niet voor iedereen het geval. HRMConnect overloopt in volgend overzichtelijk artikel wie wel hier wel en niet aanspraak op maakt.

Raadpleeg het artikel hier.

                                           

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.