Cyberveiligheid bij de lokale besturen

Terug naar het overzicht Cyberveiligheid bij de lokale besturen

Datum: vrijdag 19 februari 2021

Auteur(s): Redactie MATConnect

Naar aanleiding van de cyberaanval op de gemeente Willebroek vorig jaar had de Vlaamse Regering twee miljoen euro vrijgemaakt voor de cofinanciering voor het uitvoeren van een audit cyberveiligheid. Tevens werd de mogelijkheid voorzien om ethische hackers in te huren bij hogescholen. 

Op de commissievergadering van 9 februari 2021 polsten parlementslid Brecht Warnez en Maurits Vande Reyde naar de concrete opvolging van deze projecten. Minister Somers gaf hierbij duidelijkheid:

"Waar staan we vandaag? 77 lokale besturen gingen in op het aanbod van de ethische hackings door hogescholen. Ik vind dat een behoorlijk aantal. 87 lokale besturen gingen tot hiertoe in op het aanbod om ICT-veiligheidsaudits te organiseren met cofinanciering. Eind januari 2021 hadden dus 129 lokale besturen gebruik gemaakt van dit aanbod, van een van de twee of van beide.

Tellen we daarbij nog de audits door Audit Vlaanderen, dan komen we op 155 lokale besturen. Dan laat ik nog de lokale besturen buiten beschouwing die zelf, autonoom, ethische hackers hebben ingeschakeld of zelf auditdiensten hebben aangevraagd."

Het budget - voorzien voor de veiligheidsaudits - van 2 miljoen euro is bovendien nog lang niet opgebruikt:

"We hebben daar een budget van 2 miljoen euro voor voorzien – ik denk dat de heer De Loor ernaar vroeg. Daar is nog maar 350.000 euro van opgebruikt. Daar is dus nog heel veel marge voor lokale besturen om ook een audit te laten doen met cofinanciering van Vlaanderen als ze dat belangrijk vinden. Ik zou ze ook aanraden om dat te doen. Men leert daar immers wel wat van en men wordt vooral geconfronteerd met de eigen zwakheden."

Meer informatie over de ICT-veiligheidsaudits kan je hier terugvinden.

Herbekijk de commissievergadering van 9 februari 2021 hier terug.

Wees alert voor phishing-aanvallen!

Kwaadwillenden spelen ook in op het coronavirus door het verzenden van phishing-mails. Deze mails bevatten schijnbaar nuttige informatie en belangrijke documenten, maar bij het openen van dergelijke mails beginnen de problemen.

Maak uw medewerkers hiervan extra bewust. De MATConnect redactie maakte een tijdje geleden een checklist om cyberphishing te voorkomen! Download deze checklist hier.

                                           

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.