Weetjes maart 2021

Terug naar het overzicht Weetjes maart 2021

Datum: dinsdag 23 maart 2021

Auteur(s): Redactie MATConnect

1. Communicatie vaccinatie COVID-19

In de vaccinatiestrategie is communicatie cruciaal. Niet alleen een algemene campagne, maar ook communicatie op maat van specifieke groepen. Je bereikt niet iedereen met eenzelfde kanaal, taal en boodschap.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur werkte een aparte webrubriek uit met interessante instrumenten, praktische tips, goede praktijken, links en aanbevelingen om specifieke groepen te bereiken.

Raadpleeg de webrubriek hier.

 

2. Tweede principiële goedkeuring voorontwerp erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen

De Vlaamse Regering heeft op 19 maart het voorontwerp van het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen voor een tweede keer goedgekeurd.  Deze regelt de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen.

Raadpleeg het voorontwerp en meer informatie over het decreet hier.

 

3. Oproep wijkverbeteringscontracten

Vlaams minister Bart Somers maakte in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht vier miljoen euro voor de realisatie van wijkverbeteringscontracten. De oproep is gericht aan Vlaamse steden en gemeenten die de uitdagingen van kwetsbare wijken willen aanpakken.

Vind hier meer informatie.

Vind hier meer informatie over subsidies voor uw gemeente.

 

4. 400 Belgische computersystemen geïnfiltreerd na kwetsbare Microsoft Exchange Server

De kwetsbaarheden in Microsoft Exchange Server hebben heel wat gevolgen met zich meegebracht. Er werden door het Centrum voor Cybersecurity 400 systemen gedetecteerd waarbij een vorm van intrusie gebeurd was.

Hier vindt u meer info wat u precies moet doen.

 

5. Ook werk maken van een zelfsturend team?

Zelfsturing wint aan populariteit, ook in de overheidssector. Deze organisatievorm wordt gekenmerkt door horizontale structuren en een grote mate van ownership bij het individu.

Welke startvoorwaarden zijn noodzakelijk om ook jouw team zelfsturend te maken? Freek Van Looveren, organisatie-expert, identificeert er twee in onderstaand artikel voor HRMConnect.

Raadpleeg het artikel hier.

 

6. Geen omgevingsvergunnning nodig voor horecaterrassen tot 31 maart 2022

De Vlaamse Regering heeft beslist dat horeca-uitbaters tot 31 maart 2022 geen omgevingsvergunning nodig hebben voor hun terrassen. Er gelden wel een aantal specifieke voorwaarden.

Meer informatie vindt u hier terug.

                                           

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.