Integriteitsbeleid kan uw bestuur maken of kraken

Terug naar het overzicht Integriteitsbeleid kan uw bestuur maken of kraken

Datum: donderdag 10 juni 2021

Auteur(s): Redactie MATConnect

Integriteitsschendingen hangen als het zwaard van Damocles boven elke organisatie. Zo’n negatieve berichtgeving kan veel schade berokkenen aan organisaties en aan leidinggevenden. Het vermijden van incidenten met een onethisch karakter is makkelijker dan vervolgens te moeten gaan remediëren. Proactief een adequaat integriteitsbeleid voeren, kan veel leed besparen.

Een nieuwe kijk op integriteit

Over hoe integriteitsbeleid de overheid maakt [of kraakt]

Hoe kunnen overheden in goede dagen op integriteit werken, om de kwade dagen te vermijden? Hoe wordt gegarandeerd dat de burger kan (blijven) rekenen op een integere overheid? Op welke manier kunnen overheden intern het bewustzijn omtrent integriteit hoog houden? Wat zijn de meest voorkomende valkuilen? En waar situeren zich de specifieke uitdagingen in een wereld die in sneltreinvaart verandert?

Een nieuwe kijk op integriteit werd geschreven als opleidings- en inspiratieboek en kan onmiddellijk gehanteerd worden voor wie met integriteit wil starten of de topic verder wil uitbouwen.

Bestel uw exemplaar

Abonnees van MATConnect kunnen de publicatie hier raadplegen.

Gratis inhouse-opleiding omtrent integriteit

Voor besturen die in het kader van integriteitsvorming 15 exemplaren van het boek Een nieuwe kijk op integriteit in de overheid bestellen, voorzien we een gratis in-houseopleiding verzorgd door auteur Roel Verhaert zelf. Met deze gebalde presentatie van twee uur over de essentie van integriteit, op maat van politici en ambtenaren, zet u integriteit met een hernieuwde focus op de agenda. Neem rechtstreeks met ons contact op om dit concreet te maken: info@matconnect.be of T. 050 642 824.

Over de auteur

Roel Verhaert vervulde een succesvolle loopbaan binnen Stad Antwerpen en koos daarbij steeds voor het pad van de vernieuwing. Als erestadssecretaris bevaart hij tegenwoordig rustigere wateren, al is de drang naar verandering er niet minder om geworden. Roel is voorzitter van het Bureau voor Integriteit van de Stad Antwerpen en is ook voorzitter bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering. Hij kan op een decennialange ervaring met integriteitskwesties bogen.