“Met recht en reden hebben het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering onze gemeenten en steden de voorbije jaren sterker gemaakt en meer verantwoordelijkheid gegeven.”

Terug naar het overzicht “Met recht en reden hebben het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering onze gemeenten en steden de voorbije jaren sterker gemaakt en meer verantwoordelijkheid gegeven.”

Datum: vrijdag 24 juni 2022

Auteur(s): Jan Jambon

“Met recht en reden hebben het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering onze gemeenten en steden de voorbije jaren sterker gemaakt en meer verantwoordelijkheid gegeven.”

Een andere hefboom van gemeentelijke bestuurskracht zijn vanzelfsprekend de financiële middelen.

Als het gaat over meer doen met minder financiële middelen, dan neemt de Vlaamse Regering ook tijdens deze regeerperiode haar verantwoordelijkheid om steden en gemeenten optimaal te ondersteunen.

De vorige Vlaamse Regering gaf 15 miljard euro aan de lokale besturen. Deze regering trekt 20 miljard euro uit.

Ten eerste houden we niet alleen vast aan de jaarlijkse weerkerende groei van het Gemeentefonds met 3,5 %. Beduidend hoger dus dan de inflatie.

Los van de groei van het Gemeentefonds herfinancieren we de gemeenten langs vier bijkomende kanalen:

  • de overname van de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenlasten van statutaire ambtenaren;
  • het openruimtefonds;
  • de tegemoetkoming om de verstedelijkingsdruk aan te pakken;
  • en de financiering van drie mobiliteitsknooppunten

zijn samen goed voor een bijkomende injectie van 1,4 miljard euro gedurende deze bestuursperiode.

Op kruissnelheid, tegen 2025, geven wij een extra financiële impuls van 4,5 miljard euro aan de lokale besturen; dat is zowat 12 % van de middelen van Vlaanderen.

Daarbij is nog geen rekening gehouden met de bijkomende financiële beloning voor gemeenten die er vrijwillig voor opteren om te fuseren.

Het hoeft geen betoog dat het voorbije anderhalf jaar de focus lag op de ondersteuning van de lokale besturen in hun strijd tegen de COVID-19-crisis. Ik denk in het bijzonder aan het noodfonds van 87 miljoen euro voor de lokale cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, de kosten voor de opvang van schoolkinderen, de middelen voor de zomerscholen en de vaccinatiecentra.

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht werden onder meer middelen uitgetrokken ter ondersteuning van lokale energie- en klimaatengagementen, de aanleg van fietspaden en de opstart van het project ‘Gemeente zonder gemeentehuis’.

-----------------------------------

Benieuwd naar de volledige tekst van Jan Jambon of één van de overige 35 contributeurs?

Bestel het boek hier!

Abonnees van MATConnect kunnen de publicatie hier online gratis raadplegen.

Met bijdragen van 36 gepassioneerde lokale bestuurders:

Daniel Adriaens | Wouter Beke | Geert Bourgeois | Bénédicte Buylen | Ivo Carlens | Joachim Coens | Jan Compernol | Hilde Crevits | Pieter De Crem | Dirk De fauw | Tania De Jonge | Bart De Wever | Hilde De Wilde | Sophie De Wit | Jean-Marie Dedecker | Wim Dries | Veerle Heeren | Liesbeth Homans | Herwig Hoskens | Mieke Hullebroeck | Jan Jambon | Luc Jolie | Joke Jonckheere | Marino Keulen | Brent Meuleman | Raoul Paridaens | Myriam Parys | Gwendolyn Rutten | Johan Sauwens | Bart Somers | André Van de Vyver | Wim Van der Schoot | Lander Van Droogenbroeck | Ruth Vandenberghe | Sabine Vermeire | Jeroen Windey

--------------------                            

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.