Weetjes juni 2022

Terug naar het overzicht Weetjes juni 2022

Datum: maandag 27 juni 2022

Auteur(s): Redactie MATConnect

1. Bedragen schuldovername fusiegemeenten gekend!

Statbel publiceerde op 16 juni 2022 de officiële inwonersaantallen voor 2022. Hiermee is ook het bedrag voor de schuldovername bekend voor de lopende fusietrajecten. Voorwaarde is wel dat de gemeenteraden van deze gemeenten uiterlijk op 31 december 2023 een definitieve fusiebeslissing nemen.

Raadpleeg de bedragen van de lopende fusietrajecten hier.

 

2. Stress met de vakantie in zicht? Tien tips om met een goed gevoel het zomerreces aan te vatten!

Zelfs zonder het coronavirus kan een vakantie heel wat stress met zich meebrengen. Gruwel jij ook al bij de gedachte aan de opgestapelde werklast bij je terugkomst? Bezorgd of je collega's alles wel goed zullen opvolgen? Doemscenario's over je leidinggevende die je onverwacht belt? De redactie van HRMConnect bundelde tien tips die kunnen helpen om de vakantie goed voor te bereiden en volledig zen te zetten.

Raadpleeg de tips hier!

 

3. Fiscale update verenigingswerk naar nieuwe regeling op basis van art. 17 KB 18 november 1969

Ondertussen is er meer duidelijkheid omtrent de fiscale implicaties van de tewerkstelling op basis van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969, die het opvangnet moet vormen voor bepaalde vormen van verenigingswerk door het ter ziele gaan van de bijkluswet in 2021 tussen kant en wal dreigden te vallen.

Meer info op de webstek van Group S.

 

4. Hoeveel subsidies hebben de Vlaamse lokale besturen de afgelopen jaren ontvangen? Ontdek, leer en benchmark!

Vroeg u zich altijd al af hoeveel subsidies er worden ontvangen in de Vlaamse lokale besturen en welk aandeel zij vertegenwoordigen in de totale ontvangsten van de besturen? Of bent u al langer op zoek naar een benchmark voor uw gemeente? Christophe Vanhee (senior researcher aan de Universiteit Gent en directeur van de FEB Academy) zal tijdens een webinar aan de hand van eigen verkennend onderzoek enkele cijfers uit de doeken doen.

Klik hier voor meer informatie!

 

5. 11 nieuwe projecten krijgen subsidies via 'Gemeente zonder gemeentehuis'

Vlaanderen ondersteunt de lokale besturen die samen innovatieve en digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening efficiënter en klantgerichter te maken via het project 'Gemeente zonder gemeentehuis'.

Via 7 oproepen tussen september 2021 en september 2022 kunnen gemeenten subsidiedossiers voor digitaliseringsprojecten indienen. Er is een totaalbudget van 35 miljoen euro beschikbaar.

Recent werden de projecten die een subsidie zullen ontvangen voor oproep 4 (innovatieve concepten) bekendgemaakt.

Bekijk de 11 recent goedgekeurde projecten hier.

Raadpleeg alle reeds goedgekeurde projecten uit de eerste vier oproepen.

 

6. 9 lessen om eenzaamheid te verminderen onder ouderen

Veel ouderen hebben last van eenzaamheid. Gelukkig zijn er veel projecten om eenzaamheid tegen te gaan. Het afgelopen jaar deed Movisie in Nederland onderzoek naar 15 eenzaamheidsprojecten uit het programma ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ van ZonMw.

Raadpleeg de negen belangrijkste geleerde lessen uit het onderzoek.

 

7. Gecoördineerd crisisbeheer binnen de Belgische overheden

De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan in België vereisen een gecoördineerd optreden van talrijke Belgische autoriteiten en overheidsdiensten op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau. Dit geldt met name voor de opvang en ondersteuning van de duizenden mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht. Wat zijn deze talrijke acties?

Bekijk hier alle acties.

 

8. Projectoproep ‘Lokale medewerkers versterken collega-besturen bij het armoedebeleid’

Werkt jouw gemeente succesvolle beleidspraktijken uit die het verschil maken voor mensen in armoede? Wil je deze delen met een collega-bestuur? Of ben je met jouw gemeente juist op zoek naar manieren om het armoedebeleid meer impact te geven?

Raadpleeg dan zeker deze projectoproep van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

9. Lokale besturen kunnen strenger optreden tegen domiciliefraude van vreemdelingen

Lokale besturen kunnen door een nieuw koninklijk besluit strenger optreden tegen domiciliefraude van vreemdelingen. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). De gemeenten kunnen buitenlanders die op hun grondgebied verblijven, maar er geen officiële verblijfplaats hebben, inschrijven in het vreemdelingenregister, waardoor ze belastingen niet langer kunnen ontlopen.

Lees hier meer.

 

10. Basispensioenbijdrage voor 2024 bekend

Op de ministerraad van 10 juni 2022 werd op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux het ontwerp van koninklijk besluit over de vaststelling van de basispensioenbijdrage van de provinciale en plaatselijke besturen goedgekeurd. Voor 2024 wordt de bijdrage op 45% vastgesteld.

Bron: news.belgium.be

 

                                           

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.