Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 & 2.0

Terug naar het overzicht Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 & 2.0

Datum: maandag 11 juli 2022

Auteur(s): Redactie MATConnect

Vlaanderen en de lokale besturen hebben de handen in elkaar geslagen om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Ze zijn gestart met het LEKP 1.0 om een nieuw ecosysteem uit te bouwen, waarbij lokale stakeholders, lokale besturen en het Vlaamse niveau nauwer samenwerken. Tegen eind oktober 2021 hadden 293 van de 300 lokale besturen het LEKP 1.0 ondertekend. Door de aangescherpte Europese Klimaatambities (‘Fit for 55’) besliste de Vlaamse regering in november 2021 over een pakket extra maatregelen om de CO2-uitstoot sterker te verminderen. Daarbij werd ook de rol van de lokale besturen herbevestigd en nieuwe doelstellingen voorgesteld. Vervolgens heeft de Vlaamse overheid in overleg met VVSG een voorbereidend traject doorlopen om te komen tot het vernieuwde LEKP 2.0. De Vlaamse Regering kent dus ook in 2022 een subsidie toe aan de besturen die het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en/of 2.0 ondertekenen. Daarmee ondersteunt Vlaanderen de lokale klimaatacties.

Lees meer op de website van Subsidiemanager.