Weetjes augustus 2022

Terug naar het overzicht Weetjes augustus 2022

Datum: donderdag 18 augustus 2022

Auteur(s): Redactie MATConnect

1. Vlaamse Regering wil lokale besturen ondersteunen bij hun digitale transformatie

Als onderdeel van het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd recent het project “Lokaal Digitaal” goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Hiermee wil de Vlaamse Regering de lokale besturen beter ondersteunen bij hun digitale transformatie. Digitaal Vlaanderen en Het Facilitair bedrijf werken met Lokaal Digitaal een vraaggestuurd ondersteuningsaanbod uit voor alle lokale besturen.

Lees hier meer.

 

2. Overschrijding van de spilindex in juli - vierde aanpassing van lonen en wedden overheidspersoneel in 2022

De overschrijding van de spilindex in juli is al de vierde aanpassing in 2022 (na februari, april en juni). Deze overschrijding heeft een impact enerzijds op de sociale uitkeringen en anderzijds op de lonen en wedden van het overheidspersoneel.

Aanje Kints overloopt voor HRMConnect alle aanpassingen aan salarissen, toelagen en vergoedingen in de context van lokale besturen.

Lees de bijdrage hier.

 

3. Overzicht beroepen Beroepscommissie voor Tuchtzaken 2021

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de Beroepscommissie voor Tuchtzaken een overzicht van de beroepen ingediend in 2021. Bij die Beroepscommissie kunnen statutaire personeelsleden van de gemeenten, OCMW’s en provincies beroep aantekenen tegen een tuchtstraf, opgelegd door hun bestuur.

Bekijk het geanonimiseerde overzicht van de in 2021 ingediende beroepen en het resultaat ervan.

 

4. Het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen is geen negatief gegeven (proefschrift)

Stef Keunen doctoreerde aan de UHasselt met het proefschrift De gemeentelijke autonomie in relatie met het bestuurlijk toezicht. Aan de term bestuurlijk toezicht wordt vaak een negatieve connotatie gegeven. De uitoefening van het toezicht zou volgens sommigen de autonomie van lokale besturen beperken.

Lees hier de krachtlijnen van zijn onderzoek.

 

5. Jaarrekeningen 2021 nu ook de in de nieuwe ABB-tool

De ABB-tool 'financieel profiel lokaal bestuur' is bijgewerkt met de jaarrekeningen van 2021. Waar voordien de cijfers van 2021 slechts een raming waren, zie je nu de realiteit. De tool geeft je inzicht in de uitgaven en ontvangsten, maar ook in het financieel evenwicht en de schulden van lokale besturen.

Ontdek het financieel profiel van je gemeente.

 

6. Aanpassing protocol IFIC publieke ouderenzorg

De Vlaamse Regering en de sociale partners sloten op 30 maart 2021 het 6de Vlaamse Intersectorale Akkoord af voor de social/non-profit sector voor de periode 2021-2025 (VIA6-akkoord). Dit akkoord zorgt voor meer koopkracht, meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Lees hier meer over.

 

7. Drie paradoxen waaraan je als leider aandacht moet besteden

Om je als leider succesvol te navigeren in deze complexe tijden, moet je comfortabel balanceren tussen verschillende spanningsvelden. Leiderschap gaat bijvoorbeeld niet over mensen pushen, maar over mensen ondersteunen. Profit is niet langer het hoofddoel, people en planet eisen ook hun plaats op… en zo zijn er nog talloze spanningsvelden. Volgens de Britse executive search-expert Jill Ader moeten leiders vooral aan deze drie paradoxen aandacht besteden.

Lees het artikel hier.

 

8. Interreg Noordzeeregio: oproep 2 geopend

Begin augustus lanceerde het Europese programma Interreg Noordzee regio de 2de oproep. Deze staat open voor:

  • projectconcepten (expression of interest – 2 fase aanvraag)
  • volledige aanvragen – op basis van goedgekeurde expression of interest in vorige call (2-fase aanvraag)
  • volledige aanvragen zonder vooraf goedgekeurde expression of interest (1-fase aanvraag)
  • Small scale projects (1-fase aanvraag)

Lees meer op de website van Subsidiemanager.

                                           

 

 

Meer informatie over de mogelijkheden van MATConnect? Wenst u een vrijblijvende offerte of een (virtuele) demo? Neem contact met ons op via 050 64 28 18 of info@matconnect.be. Of neem alvast een kijkje op www.matconnect.be.