Voorwaarden digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de provincies liggen vast

Terug naar het overzicht Voorwaarden digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de provincies liggen vast

Datum: woensdag 7 september 2022

Auteur(s): Redactie MATConnect

Op vrijdag 2 september hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de provincies.

Dit besluit stelt de voorwaaarden vast die de organen van de provincies moeten respecteren als ze beslissen om op digitale of hybride wijze te vergaderen.

Bron: Lokaalbestuur.vlaanderen.be